Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


ACTUELE ZAKEN

Evenementenkalender

Bekijk ook onze FacebookpaginaBIJZONDERE / AFWIJKENDE KERKDIENSTEN
EERSTE HELFT 2021

Overzicht van de bijzondere / afwijkende kerkdiensten
voor de cluster Berg en Terblijt - Broekhem-Houthem
Eerste helft 2021

 DOWNLOAD OVERZICHT


31-1-2021

CORONA-MAATREGELEN

U bent van harte welkom in Heiligdom St. Gerlach.
Het Heiligdom is elke dag geopend voor bezoekers.

Wanneer je de krant openslaat of naar het journaal of actualiteitenprogramma’s kijkt gaat het steeds o.a. over corona.

De drie belangrijkste regels in Heiligdom St. Gerlach zijn natuurlijk regelmatig je handen wassen, het mondkapje is verplicht en anderhalve meter afstand houden.
We rekenen erop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

De tentoonstelling en de schatkamer zijn gesloten.

In verband met aangescherpte Corona-maatregelen worden er geen rondleidingen meer verzorgd.

18-11-2020

CORONA-MAATREGELEN

KERK WEER OPEN VOOR PUBLIEKE VIERINGEN
VANAF 1 JUNI 2020

Vanaf 1 juni mogen onder strikte voorwaarden er weer publieke vieringen in de kerken gehouden worden. De eerste voorwaarde vanaf 1 juni a.s. is dat er maar 30 kerkgangers aanwezig mogen zijn. Dit wordt vanaf 1 juli uitgebreid naar 100 kerkgangers.
Dit betekent dus dat vanaf 1 juni weer mensen welkom mogen heten in de kerk voor de H. Mis. Omdat het maar 30 kerkgangers mogen zijn, moet men zich voor de H. Missen in het weekend VAN TE VOREN AANMELDEN.

Aanmelden
Opgave kunt u doen door pastoor Burger te bellen. Zijn tel. nummer is: 06-28445131.
Bij de kerkdeur staat een soort van ‘portier’ met de namenlijst. Deze persoon maakt u ook attent op de veiligheidsvoorschriften.
Als u op de bonnefooi naar de kerk komt voor deelname aan de H. Mis, dan loopt u het risico dat er al dertig mensen zijn en u niet naar binnen kunt.
Als bij uw aanmelding blijkt dat het aantal van 30 mensen reeds bereikt is, dan wordt men verwezen naar andere eucharistievieringen op die zaterdagavond of zondag.
Voor door-de-weekse Missen hoeft men zich niet op te geven. Door-de-weekse Missen zullen wel in de grote kerk plaatsvinden.

Hygiëne
De kerkgangers moeten zich houden een de voorschriften van hygiëne. Dat betekent handen wassen bij binnenkomst. Ook vlak voor het te Communie gaan zal de Communicant zijn handen wassen. Bij de ingang en bij de plaats waar de H. Communie wordt uitgereikt zal alles voor u klaar staan om uw handen te wassen.

Plaatsen en route
Om de afstand te garanderen hebben we de plaatsen ‘gemerkt’ waar u plaats kunt nemen. U moet dus even afzien van uw vaste plaats. Gezinnen/huisgenoten en echtparen kunnen bij elkaar zitten.
Sommige banken en paden kunnen afgesloten zijn.
Voor het gaan naar de plaatsen of ter communie is er een route. Die dient u te volgen. Soms spreekt die route ook vanzelf.

Zang
Er is geen koor. De zang zal verzorgd worden door cantor of door pastoor.

Heilige Communie
Vanaf 13/14 juni mogen we weer de H. Communie uitreiken. Deze datum is gekozen om parochies de tijd te geven om de nodige voorzieningen te treffen. De H. Communie zal met een pincet worden uitgereikt en vanachter plexiglas; de communicant houdt de hand onder het plexiglas en krijgt de H. Communie uitgereikt door middel van een pincet, zonder dat er dus contact is. Vóór het te Communie dient de communicant de handen te wassen.

Bijdrage Collectegeld
De parochie heeft veel inkomsten gemist in de afgelopen maanden omdat er zo’n lange tijd geen publieke vieringen waren, en er niet gecollecteerd heeft kunnen worden.
De vieringen die nu weer publiek mogelijk zijn kennen een maximum aan aantal kerkbezoekers. We hebben van één persoon een envelop ontvangen met een bijdrage voor collectegeld, zo stond er op de envelop. Wij willen een beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage over te maken onder de noemer ‘collectegeld’. Op deze manier kunnen we dit tekort toch een beetje aanvullen.

U kunt dit overmaken
voor Berg en Terblijt op rekeningnummer:
NL 42 RABO 0106 2018 83 tnv R.K. kerkbestuur ovv collectegeld;
voor Broekhem op: rekeningnummer:
NL 70 RABO 0152 8909 71 tnv R.K. kerkbestuur ovv collectegeld;
voor Houthem op: rekeningnummer:
NL 96 RABO 0152 8008 75 tnv R.K. kerkbestuur ovv collectegeld. We zijn u daar zeer erkentelijk voor.

In de komende publieke H.H. Missen mag er niet gecollecteerd worden op de gewone wijze. We dachten dan dat het makkelijkste is dat op het tafeltje waar de zeep staat om uw handen te wassen voordat u te Communie gaat, ook een mandje staat waar u uw collectegave in kunt deponeren.


Extra H.H. Missen
In de maand juni zal er in ieder geval weer een zaterdagavondmis zijn in Berg en Terblijt om 19.00 uur. Naast die van Broekhem om 17.30 uur. Op de zondagen zal er ook om 19.00 uur in Berg een heilige Mis zijn. Naast de gewone Missen van 9.30 uur in Houthem en 11.00 uur in Berg.

Tweede Pinksterdag 1 juni
Op 1 juni zijn de H. Mis als volgt:
 9.30 uur: Broekhem !! (zoals gewoonlijk)
11.00 uur: Berg en Terblijt (zoals gewoonlijk)
15.00 uur: Houthem
19.00 uur: Berg en Terblijt.

13/14 juni Weekend van Sacramentsprocessie Broekhem

- H. Communie wordt weer uitgereikt
Op dit feest van Sacramentszondag, ofwel het Hoogfeest van het Kostbaar Lichaam en Bloed van onze heer Jezus Christus, wordt weer voor het eerst de heilige Communie uitgereikt.
13 juni 17.30 uur: H. Mis Houthem
             19.00 uur: H. Mis Berg en Terblijt
14 juni   9.00 uur: H. Mis Broekhem (aansluitend “Sacraments-processie” pastoor met Allerheiligste en een of twee acolythen)
             15.00 uur: H. Mis in Houthem
             19.00 uur: H. Mis in Berg en Terblijt

20/21 juni Weekend van Sacramentsprocessie Berg en Terblijt
20 juni  17.30 uur: H. Mis in Broekhem
             19.00 uur: H. Mis in Berg en Terblijt
21 juni   9.00 uur: H. Mis in Berg en Terblijt (aansluitend “Sacra-mentsprocessie” pastoor met Allerheiligste en een of twee acolythen)
             15.00 uur: H. Mis Houthem
             19.00 uur: H. Mis Berg en Terblijt


Koffie drinken
Er zal voorlopig nog geen koffie drinken zijn na de H. Mis op de eerste zondag van de maand in Houthem en na de gebeds-bijeenkomsten van de Klein Zielen op de laatste zondag van de maand in Berg.

Vanaf 1 juli…
Vanaf 1 juli zal er wellicht geen reservering nodig zijn. Dat moeten we even bezien. En misschien extra Mis op zaterdagavond vanwege zeswekendienst

H.H. Missen op YouTube
Tot en met Pinksteren zullen de heilige Missen worden opgenomen en op YouTube gezet worden.

Misintenties
We hebben de heilige Missen met misintenties die reeds waren opgegeven voor die intenties opgedragen en zijn de namen meegenomen in het heilig Misoffer, al kon u er niet bij zijn. We kunnen voorstellen dat u er echter wel bij wil zijn. Dan kunt u voor deze intenties een nieuwe datum vastleggen (allicht zonder het misstipendium te betalen).

Voedselbank
Met de voedselbank gaan we voorlopig door. Een mooi diaconaal werk.”

29-5-2020

MISSTIPENDIA EN KERKBIJDRAGEN 2018 / 2019

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2019 vastgesteld.

De misstipendia zijn in 2019 niet verhoogd

ZIE OVERZICHT

4-3-2019

KERKKLOKKEN - VIDEO

Onlangs is door Tim Flentge in de kerktoren een video gemaakt over de twee kerkklokken van onze kerk.


Deze video kunt u HIER bekijken en beluisteren.

           Gegevens klokken Klok 1: Bes1 - Petit & Fritsen, 1948
  Klok 2: Des2 - Petit & Fritsen, 1948
   
           Indeling video  0:00   Foto's van interieur kerk
   2:05   Overzicht in toren
   2:16   Overzicht Klok 2
   2:56   Solo luiden Klok 2
   5:41   Overzicht Klok 1
   6:18  Solo luiden Klok 1
  10:18  Volgelui (plenum)

12-9-2018

RICHTLIJNEN NIEUWE GRAFMONUMENTEN OP OUDE KERKHOF hOUTHEM

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het kerkbestuur van de parochie St. Gerlach, na advies door de parochieadviesraad, op 25 september 2006.

LEES VERDER

6-11-2006


 

Copyright © Fons Heijnens 2004-