Home
Actueel
Vieringen
Kroniek
St. Gerlach
Parochie
Kerkgebouw
Heiligdom
Pelgrimage
Schatkamer
Links
Adressen

Parochie St. Gerlach te Houthem


ACTUELE ZAKEN

Evenementenkalender

Bekijk ook onze FacebookpaginaBIJZONDERE / AFWIJKENDE KERKDIENSTEN
EERSTE HELFT 2019

Overzicht van de bijzondere / afwijkende kerkdiensten
voor de cluster Berg en Terblijt - Broekhem-Houthem
Eerste helft 2019

 DOWNLOAD OVERZICHT


12-1-2019

VIERING VAN HET OCTAAF SINT GERLACH 2019

Thema: “Zeuks te Mich ouch?“.

VAN 4 JANUARI TOT EN MET 12 JANUARI 2019

DOWNLOAD OVERZICHT VAN DE VIERINGEN.


Info: wmmcoenjaerts@ziggo.nl
Tel.: 043 - 6042336
 

25-10-2018

KERKKLOKKEN - VIDEO

Onlangs is door Tim Flentge in de kerktoren een video gemaakt over de twee kerkklokken van onze kerk.


Deze video kunt u HIER bekijken en beluisteren.

Gegevens klokken

Klok 1: Bes1 - Petit & Fritsen, 1948
Klok 2: Des2 - Petit & Fritsen, 1948

Indeling video

0:00 Foto's van interieur kerk
2:05 Overzicht in toren
2:16 Overzicht Klok 2
2:56 Solo luiden Klok 2
5:41 Overzicht Klok 1
6:18 Solo luiden Klok 1
10:18 Volgelui (plenum)


12-9-2018

RESTAURATIE ORGEL

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw heeft een grootschalige restauratie van het Binvignatorgel  in de St. Gerlachuskerk in Houthem plaatsgevonden. Het was de afsluiting van de grote restauratiecampagne van de kerk, die eind jaren zestig begon met het herstel en versteviging van de kapconstructie en het vrij leggen en restaureren van de fresco’s.
 

 

Grote onderhoudsbeurt
Nu, dertig jaar later, is het orgel aan een grote onderhoudsbeurt  toe.
Uit een inspectierapport van de Katholieke Klokken- en Orgelraad uit 2016 blijkt dat enkele mankementen serieus de aandacht verdienen om te voorkomen dat het instrument in verval raakt en onbespeelbaar wordt.
Zo vertoont een aantal grote pijpen verzakkingen en zijn vrijwel alle conducten door loodcorrosie aangetast, met beginnende lekkages tot gevolg. Enkele koppen van tongwerken zijn eveneens door loodcorrosie aangetast. Het leer dat als afdichting van de onderkant van de lade van het Grand Orgue dient is vergaan en neigt tot lekkage. Verder is het hele instrument en met name het hoofdwerk met stof vervuild.

Kosten
Aan enkele orgelbouwers is een offerte gevraagd voor de uitvoering van de onderhouds-werkzaamheden. De firma Verschueren uit Ittervoort bleek de gunstigste aanbieding te hebben. Bovendien is dit bedrijf bekend met het orgel door eerdere restauraties en aanpassingen en de uitvoering van het jaarlijks onderhoud.
De totale kosten van de restauratie, inclusief plan-, begeleidings- en advieskosten en BTW zijn begroot op € 46.600.

Bijdrage van parochianen
Het kerkbestuur heeft besloten het onderhoud van het orgel in het meerjaren onderhoudsplan van de kerk op te nemen. Daardoor komt een groot deel van de kosten voor subsidie door rijk (50%) en provincie (20%) in aanmerking. Verder is nog een beroep gedaan op sponsoren.
Er blijft echter  altijd een deel van de kosten dat door de parochie zelf voldaan moet worden. Daarom is iedere bijdrage van parochianen voor de instandhouding van dit historisch instrument van harte welkom.
Bijdragen kunt u overmaken op rekeningnummer NL96 RABO01 5280 0875 ten name van kerkbestuur St. Gerlach o.v.v. ‘restauratie orgel’.

De start van de werkzaamheden is op korte termijn voorzien. Op 15 augustus na de Hoogmis van 10.00 uur wordt begonnen. Tijdens de werkzaamheden, die ongeveer twee maanden zullen duren wordt een leenorgel in de kerk geplaatst.

19-7-2018

MISSTIPENDIA EN KERKBIJDRAGEN 2018

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2018 vastgesteld. Alle bedragen zijn enigszins verhoogd ten opzichte van 2017

ZIE OVERZICHT

18-1-2018

GERLACHUS VAN SCHOOLPLEIN NAAR HEILIGDOM

De basisschool start binnenkort met het project: Gerlachus van schoolplein naar Heiligdom.
Op deze site staat de leerkrachtenhandleiding, de lesbrief voor de kinderen en het Gerlachuslied (tekst, notatie en melodie).
 

De brochure Met Gerlach op reis, is geschikt voor kinderen t/m 12 jaar. Een mooie verhaal over het leven van Gerlach. Het verhaal vertelt over het bezoek aan plaatsen, in en rondom de Gerlachkerk, die voor Gerlach een grote betekenis hadden of zelfs zijn naam dragen. Deze brochure is te downloaden. LEES VERDER


12-8-2014 / 10-1-2017

ICOON VAN ST. GERLACHUS


Het door de heer Hüsstege gemaakte icoon van Gerlach,
speciaal voor onze kerk gemaakt en in 2016 aan de parochie geschonken.

Op zaterdag 17 september 2016 – feestdag van de H. Hildegard van Bingen – heeft het nieuwe icoon van Sint Gerlach een vaste plaats gekregen in de dagkapel van Houthem (Gerlachuskapel).


klik op een foto voor vergroting

Diverse parochianen, genodigden en gasten waren hierbij aanwezig, waarbij ook twee “blauwe zusters” (Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) uit Brunssum.
Na een korte plechtigheid in de kapel, waar de nieuwe icoon haar vaste plaats kreeg, is men naar het reliekschrijn in de kerk gegaan. Hier overhandigde pastoor Burger een reliek van St. Gerlach aan de zusters.
Zij brengen het reliek aan de “blauwe zusters” in Oud-Valkenburg zodat ook aldaar een relikwie van St. Gerlach in hun midden zal zijn.
Na afloop van de overhandiging was er een informeel samen zijn de parochiezaal.


17-9-2016

RICHTLIJNEN NIEUWE GRAFMONUMENTEN OP OUDE KERKHOF hOUTHEM

Deze richtlijnen zijn vastgesteld door het kerkbestuur van de parochie St. Gerlach, na advies door de parochieadviesraad, op 25 september 2006.
LEES VERDER

6-11-2006

DEPENDANCE CAROLUSHUIS ("Postorderbedrijf" Bisdom Roermond)
IN HOUTHEM

Het infocentrum van het Bisdom is vanaf 1 september 2004 omgevormd tot Carolushuis, een verzendhuis met in totaal zeven zicht- en afhaallocaties: Roermond, Gennep, Horst, Susteren, Houthem-Sint Gerlach, Heerlen en Kerkrade. Al deze locaties zullen minimaal twee keer per week geopend zijn.
LEES VERDER >

1-9-2004